CRI Online
 

ساخت روبات مراقب جلسه امتحان به دست دانشجویان چینی

GMT+08:00 || 2014-09-26 10:34:18        cri


نشان دادن کاربرد توزیع ورقه های امتحان روبات


1 2 3 4
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید