CRI Online
 

آیین پیاده راه رفتن روی آتش

GMT+08:00 || 2014-09-22 14:25:01        cri


آیین راه رفتن روی آتش موضوع فهرست میراث فرهنگی ناملموس استان «جه جیانگ» در روستاهای این استان بسیار متداول است. این نوع نمایش طوری است که با پای برهنه در حالی روی زغال های روشن راه می روند که آتش و زغال سنگ را با وسایل به هم بزند. مردم محلی معتقدند این نوع آیین می تواند آنها را از مزاحمت های شیاطین و نیروهای شریر دور کند.


1 2 3 4 5
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید