CRI Online
 

خیابان سیاه پوستان شهر گوانگ جو در چین

GMT+08:00 || 2014-08-22 16:40:51        cri

 

گفت و گوی یک مرد سیاه پوست با مغازه دار چینی. با تمرکز سیاه پوست ها در خیابان "هان بائو جی"، مغازه های بیشتری برای ارایه خدمات به آن ها در این خیابان فعال شده است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید