CRI Online
 

فرار از گرمای تابستان با خودروهای لوکس

GMT+08:00 || 2014-08-18 11:02:13        cri

دانیل هالورت یکی از مسوولان شرکت یادشده می گوید: هر سال تا فصل تابستان، این جوانان ثروتمند با هواپیماهای ما خودروهای آنها را به بریتانیا منتقل می کنند. در بعضی موارد از یک نفر در یک ماه دو سه تا خودروها منتقل می شود. اما این خودروها پس از ورود به بریتانیا، فقط در پارکینگ می مانند و صاحبان آنها سرگرم مسافرت ها و برنامه های سرگرمی دیگر هستند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید