CRI Online
 

دریچه ای به دنیای روانی ونسان ون گوگ

GMT+08:00 || 2014-08-11 10:44:22        cri


ونسان ون گوگ در نامه هایی که به تئو برادر کوچک خود می نوشت، به زندگی روزمره، اثرات خود و دیدگاهش به آثار نقاشان دیگر اشاره می کرد. او همچنین طرح های (اسکیس) زیادی را در این نامه ها کشیده است. این نامه ها می توانند دریچه ای به درون دنیای ذهنی و روانی ونسان ون گوگ باشند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید