CRI Online
 

تطبیق عالی عکس های جدید و قدیمی

GMT+08:00 || 2014-07-29 10:20:38        cri

سربازان صرب در یکی از خیابان های لندن در سال 1918

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید