CRI Online
 

کارشناسان: تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره تعمیق همه جانبه در چند مساله مهم با پیش بینی مردم هماهنگ است

GMT+08:00 || 2013-11-14 21:51:28        cri

توسعه اساسی اقتصاد چین و اوضاع راه اصلاحات کشور در 10 سال آینده موضوعی است که مورد توجه مشترک مردم چین و حتی جهان قرار گرفته است.

پان جیان هوائو رییس مرکز محیط زیست شهر آکادمی علوم اجتماعی چین بر این باور است که "تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره تعمیق همه جانبه در چند مساله مهم" که در سومین نشست عمومی هجدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به تصویب رسید، جواب روشنی به این مساله داده و انتظار مرم را برآورده کرده و با پیش بینی آن ها هماهنگ بوده است.

در رابطه با پاسداری از محیط زیست، پان جیا هوائو توضیح داد: در این تصمیم پیشرفت های بزرگی دیده می شود، در این نشست به ویژه بر ساخت نظام متمدن محیط زیست تاکید شده است.

وی ادامه داد: نظام تمدن محیط زیست به عنوان موضوع بسیار مهمی در اسناد سومین نشست عمومی هجدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین فهرست شده و بطور روشن مسئله "خط قرمز محیط زیست" مطرح شده است.

پان جیان هوائو خاطرنشان کرد: چین به دلیل کمبود منابع و آلودگی محیط، زندگی و توسعه مردم محدودیت و تاثیر شدید دارد، در چنین اوضاعی اهمیت تایید "خط قرمز محیط زیست" بسیار مهم است.

علاوه بر این در چنین تصمیمی بر اصلاحات مکانیسم مدیریت بر محیط زیست تاکید شده است. پان جیا هوائو بر آن است که در این زمینه باید سه نکته مورد توجه قرار گیرد؛ نخست ادامه ایفای نقش تصمیم بازار در توزیع منافع. دوم، بهبود و تقویت نقشهای دولتی، سوم تقویت ساخت نظام قانونی، مکانیسمی و نظامی.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید