CRI Online
 

کارشناس آکادمی علوم اجتماعی چین: کنترل منابع به دست بازار، مهمترین موضوع سومین نشست عمومی هجدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین است

GMT+08:00 || 2013-11-14 18:41:51        cri

«تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره تعمیق همه جانبه در چند مسئله مهم» که در سومین نشست عمومی هجدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به تصویب رسید، سیاست درهای باز و توسعه در ده سال آینده را برنامه ریزی کرده و تاکید کرد که اصلاحات در سیستم اقتصادی نقطه مهمی در تعمیق همه جانبه اصلاحات به حساب می آید. وان گوا گان مدیر پژوهشی آکادمی علوم اجتماعی چین اظهار کرد: تاکید نقش کلیدی سیتسم بازار در آرایش منابع مهمترین موضوع در زمینه اصلاحات اقتصادی این نشست است.

در این اطلاعیه آمده است: مسئله کلیدی اصلاحات در سیستم اقتصادی ایجاد روابط مطلوب میان دولت و بازار است تا بازار نقش مهمی در آرایش منابع ایفا کرده و نقش دولت نیز بخوبی ایفا شود. وان گوا گان گفت: این نشان می دهد در راه اصلاحات آینده، به ویژه بر نقش مهم بازار در آرایش منابع تاکید شده و بطور کامل بازار در تعیین قیمت کالا نقش مهمی ایفا می کند و دولت نمی تواند فعالیت های بازار را مشخص کرده و نباید امور دولت بازاری شود.

در این اطلاعات آمده است: باید برای پیشبرد کامل این اهداف، مشکلات را به طور مشترک حل کرده و شناحت مشترک، توان اجرای اصلاحات را ایجاد کرد. وان گوا گان با اشاره به آن گفت: در سیستم سراسر کشور، بعضی از مسایل پیش از همه باید حل شوند. اما اگر اصلاحات در سیستم اقتصادی پیشتر از دیگر موارد اجرا شود، اصلاحات در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیست موفق نبوده و اصلاحات در سیستم اقتصادی نیز نمی تواند ادامه پیدا کند. این مقام خاطر نشان کرد: به دنبال توسعه اقتصادی و اجتماعی چین، به غیر از اصلاحات سیستم اقتصادی، اصلاحات در سیستم سیاسی، مدیریت اجتماعی و حفظ محیط زیست نیز باید اجرا شود. باید به سطح بالاتر توجه کرده و بطور همه جانبه این اصلاحات را اجرا کرد. به همین دلیل، اجرای همه جانبه اصلاحات مهم تر از گذشته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید