CRI Online
 

روزنامه مردم: پرچم اصلاحات را در مسیر چین می افرازیم

GMT+08:00 || 2013-11-12 21:30:58        cri

روزنامه مردم فردا چهارشنبه سیزدهم نوامبر به مناسبت پایان مجمع عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، تفسیری تحت عنوان "پرچم اصلاحات را در مسیر چین می افرازیم" منتشر می کند.

در این تفسیر مجمع عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، به عنوان رویداد مهمی در مقطع حساسی در روند اصلاحات چین عنوان شده و "تصمیمات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در باره مسایل مهمی در تعمیق همه جانبه اصلاحات" مصوبه این مجمع، به عنوان راهنما و آیین نامه اجرایی تعمیق اصلاحات معرفی شده است.

در این تفسیر همچنین محور اصلاحات اقتصادی در تعمیق همه جانبه اصلاحات که در مجمع مطرح شده است، تئوری و نظریه ای بسیار مهم ارزیابی شده است.

در پایان این تفسیر می آید: روز تحقق همه اهداف مشمول سند یادشده، روز تکمیل جامعه مرفه در کشور است که در آن زمان، سیمای چین دگرگون می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید