CRI Online

ژاله

GMT+08:00 || 2017-10-12 19:31:58        cri

من ژاله هستم. حدود 16 سال است که در بخش فارسی رادیو بین المللی چین کار می کنم. در طول این سال ها، با شمار زیادی از دوستان ایرانی آشنا شده ام. در این جا می خواهم صمیمانه از حامیان بخش فارسی از ایران و کشورهای دیگر تشکر کنم. از شما دعوت می کنم تا با هم شصتمین سالگرد تاسیس بخش فارسی را گرامی بداریم.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید