CRI Online

آرزو

GMT+08:00 || 2017-10-12 19:31:23        cri

من آرزو، معاون رییس بخش فارسی رادیو بین المللی چین هستم. بسیار خوشبختم که در این بخش کار می کنم. فعالیت 16 ساله‌ام در بخش فارسی خاطرات زیبا و عمیق بر ذهنم باقی گذاشته است. در طول این مدت با بسیاری از شنوندگان و کاربران بخش فارسی آشنا شده و با آن ها دوست شده ام. پیشرفت بخش فارسی بدون پشتیبانی شما عزیزان امکان ناپذیر است. با استفاده از فرصت گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس بخش فارسی رادیو بین المللی چین، صمیمانه از شما تشکر می کنم! به امید دیدار دوباره با شما در ایران!
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید