CRI Online

چن جین یون

GMT+08:00 || 2017-10-13 08:29:23        cri

"به خاطر دارم که در نخستین دوره کلاس های آموزش گویندگی، تنها یک جمله را تمرین کرده و یاد گرفتم. "این جا رادیو پکن، دوستان عزیز، برنامه خبری را شنیدید، پس از موسیقی، رویداد را به سمعتان می رسانیم!" هنگامی که این جمله ی تنها 15 ثانیه ای را یاد گرفتم، بسیار هیجان زده شده بودم، تا حدی که شب نمی توانستم بخوابم. این نخستین صدای فارسی زبان در رادیو بود که توسط چینی‌ها خوانده می شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید