CRI Online

مهری(لیو تینگ)

GMT+08:00 || 2017-10-25 15:51:46        cri

این جانب مهری از ماه ژوئیه سال2003بخش فارسی رادیو بین المللی چین پیوسته ام.
شصتمین سالگرد تأسیس بخش فارسی را به همه تبریک می گویم. امیدوارم از این به بعد هم چندین پنج سال و ده سال دیگر نیز در کنار هم سالگرد بخش فارسی را جشن بگیریم و برنامه‌های بخش فارسی هر چه بیشتر مورد پسند مخاطبان قرار بگیرد.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید