CRI Online

دختران و پسران قوم هوی

GMT+08:00 || 2015-11-02 14:17:34        cri

منطقه خودنمختار ملیت هوی نینگ شیا استان مهم مسلمان نشین در کشور چین است. در شهر وو جونگ این استان یک پارک فرهنگی قوم هوی است.

این پارک فرهنگی قوم هوی چین در سال 2002 تاسیس شد و در حال حاضر این پارک به پنجره ای برای به تصویر کشیدن فرهنگ قوم هوی چین، همبستگی اقلیت های ملی و پیوند مهم در ارتباط فرهنگ چین و اسلام تبدیل شده است.

تعدادی دختر و پسر جوان و زیبا رو، با چهره هایی بشاش و لب های خندان در این پارک رقص و آواز با ویژگی قوم هوی را به نمایش قرار می دهند!

دختران که عضو گروه هنری اینچوان بودند، در حالی که تنگ هایی زیبا در دست داشتند، دور تا دور چرخ می زدندو پولک های رنگین پیراهنشان زیر نور خورشید تلالویی فریبنده پدید می آورد!


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید