CRI Online

تلاش برای احیای جاده ابریشم بین چین و ایران

GMT+08:00 || 2015-10-29 14:16:26        cri

جو جین تانگ می گوید: ایران در حال توسعه و سازندگیست و به سرمایه خارجی بسیار نیاز دارد. این فرصتی مناسب برای شرکت های چینی است.

بدین ترتیب وی تاکنون بسیاری شرکت های چینی را برای مشارکت در پروژه های ایران در زمینه ساخت نیروگاه، راه آهن، فرودگاه، بندر، املاک و کشاورزی معرفی کرده و انتظار می رود که همکاری شرکت های چینی و ایرانی در آینده نزدیک، عملی شود.

پژوهشگر چینی، همچنین اضافه می کند: تقویت آشنایی بین مردم دو کشور پایه توسعه روابط دو طرف در زمینه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و غیره است. جوانان، نیروی اصلی برای توسعه دوستی و روابط دو کشور در آینده هستند.

وی به منظور برقراری ارتباط دوستانه بیشتر بین ایران و چین، با پشتیبانی مالی خود، دو مرکز آموزشی در نینگ شیا و همچنین در تهران ایجاد کرده است که در آینده با انتقال دانشج�� و اساتید، این ارتباطات بیش از پیش تقویت می یابد.


1 2 3 4 5 6
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید