CRI Online

بی بی ره خان: بر آرزوی بیست ساله پلیس خود پایبند است

GMT+08:00 || 2015-05-25 20:18:09        cri

خانم بی بی ره خان در نظر اکثر مردم استان خود مختار شین جیانگ، نیلوفر برفی در کوه تیان شان به شمار می رود. این پلیس زن زیبا زندگی خود را در مناطق کوهستانی تاشکورگان گذرانده است. او همیشه به منافع مردم اولویت می دهد و با داشتن زندگی عادی، با شوق فراوان به مردم خدمت می کند. این پلیس زن زیبا با گرمی و عشق، کمک می کند تا اتحاد بین ملت ها در استان خودمختار شین جیانگ بیشتر شده و رفتارهای او مورد ستایش و قدردانی فراوان قرار گرفته است. خانم بی بی ره خان اکموجیانگ به عنوان زیباترین پلیس استان شین جیانگ شهرت دارد.

خانم بی بی ره خان دختر زیبای ملت تاجیک است که اکنون به عنوان راهنمای تیم انتظامی پلیس ناحیه خودمختار تاجیک تاشکورگان کار می کند و شناسنامه ثبت می کند . خانم بی بی ره خان از ماه جولای سال 1998 شروع به کار کرده و به ترتیب در تیم پلیس ترافیکی ، تیم نظم حقوقی و تیم نظارت پلیس ناحیه خودمختار تاجیک تاشکورگان کار کرده است.

برای خانم ها، پلیس ترافیکی نوعی چالش به شمار می رود،زیرا هنگام اجرای ماموریت پلیس ترافیک، باید در همه شرایط یا هوای آفتابی یا بارانی و برفی نظم خیابان ها را حفظ کنند.

در سال 1995، خانم بی بی ره خان برای ادامه تحصیل از شهر خود به شهر ارومچی مرکز استان خودمختار شین جیانگ رفت، در آن موقع، اتوبوس کاشغر به تاشکورگان راه اندازی شد و او با این اتوبوس وطن خود را ترک کرده و راه تحقق آرزوی پلیس خود را آغاز کرد. در سال 1998، بی بی ره خان به شهرستان تاشکورگان باز گشت و به یک پلیس ترافیک معمولی تبدیل شد. به عنوان یک پلیس ترافیک، همیشه در راه ملی شماره 314 کار می کرد. این راه ملی شماره 314 از سبهاش دابان تا خنجراب پاسگاه مرزی چین و پاکستان به مسافت 195 کیلومتر می باشد و دو پلیس ترافیک برای انجام وظیفه تمام روز نیاز دارد. او گفت: " من بیشتر در مناطق مرکزی شهرستان تاشکورگان ماموریت انجام می دادم ولی هنوز هم باید در مناطق حاشیه ای کار کنم. در سال 1999، من همراه با سه پلیس دیگر برای انجام ماموریت بیرون رفتم . هنگام شب آنان از ساکنان محلی جایی برای خواب گرفتند ولی من یک خانم هستنم و تنها در خودرو می خوابیدم. هربار هنگام گشت، ما همیشه آب و نان کافی همراه خود می آوریم تا در زندگی ساکنان محلی دخالت نکنیم."

چند سال بعد، خانم بی بی ره خان جابه جا شد و در تیم انتظامی شروع به کار کرد. به این سبب، او باید با فضای جدید کار آشنا می شد. در گذشته، او با امور شناسنامه و دانش کامپیوتر آشنایی نداشت ولی در این موقع، باید امور درباره شناسنامه بیش از 40 هزار ساکن را برخورد کند نه تنها شناسنامه آنان را تنظیم کند بلکه هر روز از ده ها تا صد ها نفر استقبال می کند تا مشکلات آنان را بر طرف کند. در ابتدا او با فشارهای زیاد رو به رو شد و به علت میزان سنگین کار و پیچیدگی امور، وقت نداشت به خانه والدین سر بزند و از بچه های خود مراقبت کند. او تمام اوقات خود را برای یادگیری دانش شناسنامه و کامپیوترصرف کرد. در روز، او از بزرگسالان خود تجربیات و روش های تنظیم شناسنامه را آموزش می کرد و شب ها، سیاست و قوانین در این باره می آموخت.

پلیس پنجره ای مخصوص امور شناسنامه ایجاد کرده است که بیشتر موضوعاتی مربوط به مدارس و دانشگاه نوجوانان و جوانان، ارتش و ثبت نام برای امتحان انتخاب کارمندان دولتی بررسی می شد. خانم بی بی ره خان هنگام اجرای حق خود، همیشه با دقت بسیاری عمل می کند تا حق اعطا شده از سوی دولت به طور کامل اجرا شود. او همیشه طبق مقررات و قوانین ثبت شده ماموریت انجام می دهد. گاهی آشنایی ها و دوستان از او کمک می گرفتند تا سن در شناسنامه را تغییر دهد یا گواهی تقلبی صادر کند. او همواره بی درنگ رد می کرد. برخی از آشنایان از او شکایت می کنند ولی خانم بیبی ره خان هرگز حرف های آنان را گوش نداده و طبق اصول خود کار می کند.

به نظر خانم بی بی ره خان، پلیس نه تنها به عنوان نماد افتخار و وفاداری، باید جنایت کاران را دستگیر کنند و عدالت جامعه را نشان دهند، بلکه با توجه به کلمه " خلق" جلوی "پلیس" باید مردم را در اولویت خود قرار دهد. به عنوان یک پلیس، باید به خوبی با عموم برخورد کند و دوست باشد و همیشه به دردسرهای مردم توجه کند تا به طور عملی و به نفع مردم ، کار کند.

شوهر بی بی ره خان در پایان مصاحبه به خبرنگاران گفت که در آن زمان با نگاه اول، عاشق همسر خود شد. حالت کار و با دقت و حوصله بی بی ره خان او را جذب کرد. خانم بی بی ره خان در روز زن به عنوان نماینده برتر زن استان شین جیانگ انتخاب شد و جایزه کسب کرد. او با اشاره به افتخار خود تشریح کرد که در آینده مانند گذشته، به مردم خدمت می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید