CRI Online

مسلمانان در چین- قسمت دوم

GMT+08:00 || 2015-05-15 15:30:45        cri

در برنامه هفته گذشته، به مسلمانان در جاهای مختلف چین اشاره کرده ایم. با توجه به آن که چین کشوری با مساحت بزرگ است و مسلمانان نیز در گوشه های چهناور قلمرو اقامت می کنند. در برنامه این هفته ما به این موضوع ادامه می دهیم.

مسلمانان شانگهای

تاریخچه قوم هویی در شانگهای از اواخر سلطنت سونگ و اوایل سلطنت یوان آغاز شد.در آن زمان به دلیل عملیات جنگی و پادگان ها ژنرال ها و سربازان در شانگهای مستقر شدند.اولین مسجد شانگهای که امروز مسجد سونگ جیان خوانده می شود در دوزه سلطنت یوان ساخته شد.در حال حاضر با توجه به ششمین سرشماری سال 2010 اقلیت هویی در شانگهای از بقیه ملیت ها پر چمعیت تر هستند.

جمعیت این اقلیت به 78163 نفر می رسد ک در نقاط مختلف این شهر ، مناطق مرکزی و غیره در حال سکونت هستند.

در بین مساجد شانگهای مسجد شیاوتاو یوان از بقیه معروف تر است.مسجد فویولو از دیگر مساجد مشهور این منطقه به شمار می رود.این مساجد رد جاده جنوبی هن نان واقع شده اند.مسجد شیاو تاو یوان از لحاظ ساختار غنی از معماری غرب آسیاست..این مسجد همچنین مسجد استان غربی صباح نام دارد.این مسجد از مراکز فعالیت های فرهنگی و علوم اسلامی شانگهای به شمار می رود.انجمن اسلامی شانگ های در این مسجد قرار دارد.مسجد سون جیان در منطقه گان بن واقع شده است و قدیمی ترین این شهر است.

رستوران اهی گوشت گوسفندی اسلامی در شانگ های بیش از 100 سال قدمت دارند و چه در داخل چه در خارج مشهور هستند.این رستوران توسط استاد اپرای پکن ما لیان لیانگ ما چون گیاو در سال 1891 ساخته شد.آغاز کار این رستوران با رامن( نوعی نودل) بود و پس از فعایت بیشتر و پیشرفت شروع به فروش گوشت گوسفند به صورت اسلامی کرد.رستوران معروف دیگر در شانگ های که می توان نام برد رستوران یرشاری شین جیان است.این رستوران نیز غذاهای اسلامی تهیه کرده و در اختیار اقلیت مسلمان قرار می دهد.

مسلمانان ژ جیانگ

ملیت هویی تاریخچه طولانی در ژجیانگ دارد نوشته ها و مکتوباتی که توسط تاریخ نویسان از زمان سلطنت سونگ و یوان در مورد زندگی ملیت هویی در هان جو در دورن سلطنت یوان بیان گر این مطلب است،تعداد آن ها زیاد بوده و فعالیت های رسمی زیادی در کشور داشتند. در دوران سلطنت مینگ و چینگ وسعت کاری آن ها از شهرهای بزرگ مانند هان جو و نین بو به شهرهای کوچک تر و متوسط مانند جیاشین و غیره انتقال یافت.

.با توجه به ششمین سرشماری در سال 2010 حدود 38192 هویی در استان ژجیانگ زندگی می کنند.بیشتر آن ها در مناطق هان جو ،نین بو یی وو و غیره مشغول به زندکی هستند.

مسجد معروف استان ژجیانگ مسجد فینکس در هان جو ، مسجد جیا شینگ و نین بو یی وو و غیره است..مسجد فینکس در دوران سلطنت تانگ ساخته شده و یکی از جهار مسجد نامدار در ناحیه جنوب شرقی چین به شمار می رود.

امروزه یی وو شهر خرید و فروش چین است.یی وو تقریبا با تمامی کشور های اسلامی تجارت می کند.در این شهر همچنین رستوران های اسلامی زیادی کجود دارد.

مسلمانان هن نان

استان هن نان چهارمین استان با جمعیت بالای هویی بعد از نین شیا،گانسو،شین جیان است.ملیت هویی پیشینه دور و درازی در این استان دارد .گذشته آن ها به در این استان به دوره سلطنت تانگ می رسد.مسلمانانی در استان هن نان زندگی می کردند.در زمان سلطنت سونگ بودند و بیشتر به خاطر مقامات دولتی به همراه خانواده بوده است.اواخر سلطنت یوان این ناحیه قلمرو اصلی مسلمانان شد و مسلمانان از دشت های مرکزی وارد این منطقه شدند.در زمان پادشاهی چینگ قوم هویی تقریبا در 100 منطقه مختلف استان هن نان پخش شده بودند.

با توجه به ششمین سرشماری سال 2010 تعداد افراد هویی مقیم در استان ها نان 957964 نفر تخمین زده شده است.این اقراد در تمامی مناطق استان که شامل 113 شهر و بخش می شود در حال زندگی هستند.بخش هایی که در آن بیش از 10 هزار هویی زندگی می کند عبارتند از ژنگ ژو، کای فنگو لو یانگ و غیره.استان هن نان شامل 3 بخش و 21 شهرک هویی است.

استان هن نان بالغ بر 620 مسجد دارداز میان آن ها مسجد کای فن معروف تر بوده،مسجد کای فن در شمال جنگ جو قرار دارد.مسجد شین یان و بوا شیان از مساجد دیگر این منطقه هستند.

مسلمانان جیان سو

پیشینه ملیت هویی در استان جیان سو به زمان سلطنت تانگ و سونگ باز می گردد.در آن زمان تعداد تاجران عرب و پارسی که مشغول تجارت بودند و به سواحل جنوب شرقی رفته و مشغول زندگی شدند زیاد بوده .این مناطق عبارتند از یان جو تا نواحی ساحلی جاده ابریشم.

در دوران پادشاهی یوان تعداد زیادی از افراد هویی به جیان سو مهاجرت کردند و در دوران مینگ تعداد جمعیت افراد هویی در نیان جو به حدود 100000 نفر رسید.در نیان جو مدرن تجارت و فرهنگ افراد هویی بسیار با آینده و در حال رشد بوده.با توجه به ششمین سرشماری در سال 2010 جمعیت هویی در جیان سو در حدود 130757 بود.این افراد در مناطق شهری و شهرکی و مخصوصا در مناطق مرکزی شهرهای نیان جین و یان جو توریع شده بودند

حدود 43 مسجد در استان جیان سو وجود دارد مسجد جینگ جو در این استان یکی از بهترین مساجد دوره مینگ است.دفتر روابط اسلامی نان جین در این در اینجا واقع شده است.مسجد دیگری که می توان از آن نام برد مسجد شیان هه ، یکی از چهار مسجد معروف اسلامی در جنوب شرقی ، واقع در خیابان نان من در شهر یان جو می باشد.

محله شین گین یان در نان جین مخصوص اجتماع هویی می باشد. بازار نزدیک معبد کنفسیوس بزرگترین محله فروش غذاهای اسلامی می باشد.دستوران های اسلامی زیادی مانند چای خانه کویی گوانگ و غیره در اینجا وجود دارد.

مسلمانان یون نان

ملیت هویی در ابتدا از زمان سلطنت تانگ در یون نان زندگی می کردند.و در آن زمان مساجدی ساخته بودند. تعداد زیادی از این افراد در زمان سلطنت مینگ چینگ و یوان. اوایل دوره سلطنت چینگ به یون نان رفتند. نزدیک به 800000 هویی در یون نان زندگی می کند.که با این رقم این شهر دومین شهر پرچمعیت هویی تعد از ناحیه شمال غربی محسوب می شود.ششمین سرشماری در سال 2010 جمعیت یون نان را 698265 نفر هویی اعلام کرد.این تعداد جمعیت در تمامی نواحی این استان زندگی می کنند.

خیابان شون چنگ در منطقه کان مینگ اولین و قدیمی ترین محل تجارت از زمان سلطنت مینگ محسوب می شود تمامی رستوران ها و فروشگاه های اسلامی در این منطقه متمرکز هستند.این منطقه کاملا باب طبع مسلمانان می باشد.

بیش از 820 مسجد در استان یون نان وجود دارد.معروف ترین آن ها مساجد کان مینگ و نان چنگ هستند.

شا دیان یک جامعه معروف هویی در یون نان است.این محل زادگاه محمد ما جیان و لین سونگ محققان معروف اسلامی در چین همچنین مترجم عربی می باشد.مسجد جدیدی در سال 2010 نیز در این منطقه ساخته شده است.این مسجد گنجایش 10000 نفر را داشته و بزرگترین مسجد در جنوب غربی چین محسوب می شود.

مسلمانان مغولستان داخلی

گذشته ملیت هویی در مغولستان داخلی به زمان سلطنت یوان و مینگ باز می گردد، ولی بیشتر آن ها در زمان سلطنت چینگ به این منطفه مهاجرت کردند.جمعیت آن ها طبق آمار 2010 در حدود 221483 نفر سرشماری شد.این جمعیت بیشتر در نواحی هو هات، باو توو چیفنگ در حال زندگی هستند.

در مغولستان داخلی 120 مسجد وجود دارد ، معروف ترین آن ها مساجد باو تو . هو هات هستند.هو هات معروف ترین مسجد این منطقه به شمار می رود و همچنین بزرگترین آن ها.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید