CRI Online

گشایش نمایشگاه گردشگری بین المللی چین

GMT+08:00 || 2014-12-21 20:09:16        cri

نمایشگاه گردشگری بین المللی چین 2014 اخیرا در شانگهای گشایش یافت. مجریان تبلیغ از کشورهای مختلف نیز برای کمک به تبلیغ و جلب توجه بازدیدکنندگان در این نمایشگاه حضور دارند.


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید