CRI Online

زیباترین دختران از نگاه رسانه های کشورها

GMT+08:00 || 2014-12-21 20:09:16        cri

به تازگی رسانه های ژاپن زیباترین زن چینی به نام جیو جینگ وی را انتخاب کردند. از آنجایی که ژاپنی ها دیدگاه زیبایی شناسی مشابهی با چین دارند، این نتیجه مورد پذیرش کاربران اینترنتی چینی نیز قرار گرفت.

در واقع، در سال های اخیر، رسانه های کشورهای مختلف هر کدام جداگانه زیباترین زن چینی را از دیدگاه خود انتخاب کردند که نگاهی به آنها می اندازیم.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید