CRI Online

عکس دسته جمعی ویژه فارغ التحصیلان

GMT+08:00 || 2014-12-21 20:09:16        cri

هنوز تا هنگام فارغ التحصیلی دانشگاه ها شش ماه باقی مانده است که لی نا، سرپرست دانشکده هنرهای دانشگاه چونگ چینگ برای عکس های دسته جمعی ویژه دانشجویان فارغ التحصیل خود، برنامه ریزی کرده است. در مقایسه با عکس های دسته جمعی فارغ التحصیلان عادی که با کلاه و شنل خاصی تهیه می شود، این عکس ها نشان دهنده لباس هایی با طراحی ویژه و بی نظیر است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید