>>[آداب و رسوم در اعیاد]
عید بهار چین
هفتمین شب ماه هفتم 
عید " چون یانگ" 
عید قایق اژدها 
عید" یوان سیائو" عید سنتی ملت چین 
عیدهای سال نو اقلیات در چین
روز "لا با" 
در آستانه عید بهار چین 
>>[أداب و رسوم در میان مردم]
عید تحول زمستانی 
عید " چینگ مینگ" 
• " وداع با الهه آشپزی " 
عادت ازدواج در میان چینیان 
>>[أداب و رسوم در مورد خوارک]
فرهنگ چای چین 
معرفی " کوای زی " چین
معرفي خوراک چینیان
درمان بيماري ها با غذا و گیاه های دارویی چین 
" یوان سیائو"، " زون زی" و " کیک ماه" سه غدای سنتی چین 
"جیائو ذی"(نوعی غذای چینی شبیه پیراشکی گوشت و سبزی)