CRI Online
 
دوستان عزیز، مسابقه شنوندگان بخش فارسی رادیو بین المللی چین در سال 2013 میلادی به طور رسمی آغاز شد و موضوع مسابقه امسال "دهمین سالگرد راه اندازی وب سایت فارسی رادیو بین المللی چین" است.
زمان چقدر زود می گذرد. در ده سال گذشته، وب سایت بخش فارسی رادیو بین المللی با پیشرفت های چشمگیری مواجه شده و از شما کمک های زیادی گرفته ایم که پیشنهاد ها و نظرات موثر فراوانی را برای متنوع نمودن موضوع برنامه ها و ارتقای کیفیت وب سایت، با ما در میان گذاشتید و قبل از همه از شما شنوندگان و طرفداران وب سایت فارسی سپاسگزارم.
شرح مسابقه
شرح مسابقه
مسابقه شنوندگان بخش فارسی رادیو بین المللی چین در سال 2013 میلادی به طور رسمی آغاز شد و موضوع مسابقه امسال "دهمین سالگرد راه اندازی وب سایت فارسی رادیو بین المللی چین" است.
دوستان عزیز، در مسابقه شنوندگان امسال، از یک سو، مانند گذشته، هر هفته در پایان برنامه صندوق پستی شنوندگان چند سوال مربوط به وب سایت فارسی برای شما مطرح می کنم و شما می توانید با نامه یا ایمیل جواب این پرسش ها را برای ما بفرستید. از سوی دیگر، از شما خواهش می کنم که اگر داستان یا خاطره ای از بخش فارسی یا برنامه ها و یا مجریان دارید، آن را برای ما بنویسید و بفرستید. مسابقه امسال به مدت سه ماه ادامه می یابد و در پایان دو برنده اول، سه برنده دوم و پنج برنده سوم را انتخاب خواهیم کرد. منتظر مشارکت فعال شما هستیم.
جواب های خود را به ما بفرستید و لطفا اسم و آدرس ایمیل تان خود را نیز در جواب ها برای ما ارسال کنید.
per@cri.com.cn...
موضوع مسابقه
• مسابقه دانستنی ها درباره دهمین سالگرد راه اندازی وب سایت فارسی رادیو بین المللی چین
دانستنی های مربوط
• راه اندازی وب سایت فارسی رادیو بین المللی چین
زمان چقدر زود می گذرد. در ده سال گذشته، وب سایت بخش فارسی رادیو بین المللی با پیشرفت های چشمگیری مواجه شده و از شما کمک های زیادی گرفته ایم که پیشنهاد ها و نظرات موثر فراوانی را برای متنوع نمودن موضوع برنامه ها و ارتقای کیفیت وب سایت، با ما در میان گذاشتید و قبل از همه از شما شنوندگان و طرفداران وب سایت فارسی سپاسگزارم...
404 Not Found

404 Not Found


nginx