CRI Online
 
چندی پیش، نتیجه مسابقه بهترین آثار از چهارمین دور نمایشگاه عکس "جهان از دیدگاه دیپلمات های چینی" اعلام شد. 60 عکس برگزیده از میان بیش از 1200 اثر، نتیجه این مسابقه بود. این آثار از سوی بیش از 300 علاقه مند از نهادهای وابسته به وزارت خارجه ارسال شد...
معرفی جشنواره
رونمایی از نمایشگاه عکس "چشم دیپلمات ها - جهان از دیدگاه دیپلمات های چینی"
نتیجه مسابقه بهترین آثار از چهارمین دور نمایشگاه عکس "جهان از دیدگاه دیپلمات های چینی" چندی پیش اعلام شد. 60 عکس برگزیده از میان بیش از 1200 اثر، نتیجه این مسابقه بود. این آثار از سوی بیش از 300 علاقه مند از نهادهای وابسته به وزارت خارجه ارسال شد...
عکس های برتر

• عکس های برتر
عکسهای دیپلماتیک

پایان نشست سران گروه هشت

عکس مربوط به رویداد دیپلماتیک

عکس برگزیده

عکس جایزه گرفته
عکسهای مربوط به زندگی

مجسمه؟

تمرین

چشم لندن

نقص
مناظر طبیعی و انسانی

شب شهر جیگاگو

جفت

فرشته

فرشته
اخبار مربوطه
• اعلام نتیجه مسابقه عکس نمایشگاه "چشم دیپلمات ها - جهان از دیدگاه دیپلمات های چینی"
چندی پیش، نتیجه مسابقه بهترین آثار از چهارمین دور نمایشگاه عکس "چشم دیپلمات ها - جهان از دیدگاه دیپلمات های چینی" اعلام شد. کارشناسان عنوان کردند که این نمایشگاه دارای ویژگی های خاص بوده و حایز اهمیت فراوانی است...
• رونمایی از نمایشگاه عکس "چشم دیپلمات ها - جهان از دیدگاه دیپلمات های چینی"
نتیجه مسابقه بهترین آثار از چهارمین دور نمایشگاه عکس "جهان از دیدگاه دیپلمات های چینی" چندی پیش اعلام شد. 60 عکس برگزیده از میان بیش از 1200 اثر، نتیجه این مسابقه بود. این آثار از سوی بیش از 300 علاقه مند از نهادهای وابسته به وزارت خارجه ارسال شد...
بیشتر>>
404 Not Found

404 Not Found


nginx