CRI Online
 
سال 2012 میلادی به عنوان سال انتخابات برگزیده شده است، چرا که تعداد زیادی از کشورها و مناطق جهان در سال جاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کنند. چین به عنوان بزرگترین کشور در حال رشد در جهان نیز امسال با برگزاری هجدهمین دور نشست نمایندگان اعضای حزب کمونیست، نسل جدیدی از رهبران خود را انتخاب می کند. در این نشست مسایل مهم کشور در پنج تا ده سال آینده نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
نظرسنجی
نظرسنجی

رادیو بین المللی چین و سی آی بی ان، اقدام به برگزاری یک نظر سنجی در میان شنوندگان سراسر جهان کرده که در این نظرسنجی از میان شرکت کنندگان سه هزار نفر برگزیده می شوند که جوایز با ارزشی به آن ها تعلق می گیرد. لطفا فعالانه در این نظرسنجی شرکت کنید.