CRI Online
 
وبلاگ امیر

درود

 امیر 

 زاده سال 1362 خورشیدی

 پارسی

 دوستدار فرهنگ و ادب و هنر

ورود>>
وبلاگ اکرم
هر کجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره
فکر
هوا
عشق
زمین مال من است
چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟!
قرار است در چند جمله خودم را معرفی کنم... از چه بگویم و از کجا بنویسم خودم هم نمی دانم... اما همین قدر می دانم که قرار است از این پس اینجا بنویسم و با شما باشم؛ امید دارم که همراه خوبی برای هم باشیم.
اکرم شعبانی
بخش پارسی رادیو بین المللی چین
ورود>>
وبلاگ مژگان

... باید امشب بروم

باید امشب چمدانی را
که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد، بردارم
و به سمتی بروم
که درختان حماسی پیداست،
رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند ...

ورود>>
وبلاگ فرشته
"هر طایفه ای ز من گمانی دارد
من زان خودم چنان که هستم هستم"
فرشته مهریزی
رشته مترجمی زبان انگلیسی
متولد: تهران
ورود>>