CRI Online
 
گزارش های مربوطه
• نگاهی به پرتاب موفقیت آمیز آزمایشگاه فضایی تیان گون -1   
• دریافت داده های کاوشگری علمی از سوی ماهواره «چان ار دو»
• چین برای اولین بار وظیفه متصل فضایی انجام خواهد داد
بیشتر>>
اخبار
• آزمایشگاه فضایی "تیان گونگ-1" با موفقیت مدار خود را تغییر داد.
نخستین آزمایشگاه فضایی چین موسوم به "تیان گون-1" امروز8 مهر 30 سپتامبر با موفقیت برای نخستین بار مدار خود را تغییر داد.
• پرتاب موفقیت آمیز نخستین آزمایشگاه فضایی «تیان گونگ 1»
چان وان چوان فرمانده کل پروژه فضاپیمایی سرنشین دار چین شامگاه روز پنجشنبه 29 سپتامبر 7 مهر از پرتاب موفقیت آمیز آزمایشگاه فضایی «تیان گون 1» خبرداد.
• آزمایشگاه فضایی«تیان گونگ-1»پرتاب شد
ساعت 21 و 16 دقیقه، پنج شنبه(29 سپتامبر)آزمایشگاه فضایی«تیان گونگ-1»در مرکز پ��تاب ماهواره جیو چوان واقع در شمال غرب چین به آسمان پرتاب شد.
• آزمایشگاه فضایی «تیان گونگ 1» پرتابگر فضایی چین با طولانی ترین عمر تجهیزاتی است

آقای نیو هون گوان، معاون پروژه فضاپیمایی سرنشین دار چین اعلام کرد:آزمایشگاه فضایی «تیان گونگ 1» پرتابگر فضایی چین با طولانی ترین عمر در مدار پایین فضایی است.

بیشتر>>
عکس ها

پرتاب موفقیت آمیز نخستین آزمایشگاه فضایی «تیان گونگ 1»

آمادگی چین برای پرتاب نخستین آزمایشگاه فضایی خود

آغاز تولید و آزمایش بخشی از پایگاه فضایی چین
بیشتر>>