CRI Online
 
اخبار
• گشایش نمایشگاه جهانی باغبانی در شهر سی آن چین • ت��ارکات برگزاری نمایشگاه باغبانی شی ان انجام یافت
بیشتر>>
گزارش
• گشایش نمایشگاه جهانی باغبانی سال 2011 شی ان در چین
نمایشگاه جهانی باغبانی سال 2011 شی ان امروز پنجشنبه 28 آوریل 8 اردیبهشت رسما گشایش یافت. کارهای تدارکاتی به پایان رسیده و شهر شی ان خود را برای پذیرایی از بازدیدکنندگان از کشورها و مناطق مختلف جهان آماده کرده است...
بیشتر>>
پیوندها

وب سایت دولتی نمایشگاه باغبانی شی آن 2011

نمایشگاه جهانی شانگهای 2010
عکس ها

گشایش نمایشگاه جهانی باغبانی در شهر سی آن چین

تدارکات برگزاری نمایشگاه شی آن 2011

ورود تماشاگران این نمایشگاه

آمادگی برگزاری نمایشگاه باغبانی شی آن

تدارکات برگزاری نمایشگاه شی آن

آمادگی نمایشگاه باغبانی شی آن 2011

تدارکات برگزاری نمایشگاه باغبانی شی ان انجام یافت
بیشتر>>