CRI Online

شی جین پینگ: سامانه ملی ذخیره واکسن ایجاد می شود

GMT+08:00 || 2020-03-03 11:01:57        cri

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین بعد از ظهر12 اسفند/ حوت، 2 مارس هنگام بازرسی از امور پژوهشی و علمی پیشگیری و مهار بیماری کروناویروس 2019 در پکن خاطرنشان کرد: واکسن برای پیشگیری و مهار بیماریهای واگیر بسیار مهم است. چین باید تحقیقات و توسعه واکسن در چندین مسیر فناوری موجود را تسریع و پیشرفت تحقیقات و توسعه خارجی را دنبال کند و با تقویت همکاری برای پیشبرد هر چه زودتر آزمایشهای بالینی و استفاده از واکسن تلاش کند. باید سامانه ملی ذخیره واکسن ایجاد شود و کشور برای امور پیشگیری و مهار در شرایط احتمالی به طور کامل آماده باشد.

شی جین پینگ تأکید کرد که باید تحقیقات درباره منبع و مسیر انتقال ویروس ادامه یابد تا مشخص شود منبع بیماری از کجا و به کدام سو بوده تا سطح دقت و کارایی غربالگری افزایش یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید