CRI Online

شی جین پینگ: همه کشورها باید به کمک هم با چالشهای امنیت بهداشت عمومی مقابله کنند

GMT+08:00 || 2020-03-03 10:48:17        cri

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین بعد از ظهر دوشنبه 12 اسفند/ حوت، 2 مارس، ضمن میزبانی جلسه ای در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تسینگ هوا اشاره کرد: امنیت بهداشت عمومی از چالشهای مشترک پیش روی بشر محسوب می شود و همه کشورها باید دست در دست هم با آن مقابله کنند. در حال حاضر، کروناویروس 2019 در چندین کشور شیوع یافته که چین با مشورت و تقویت تبادل با سازمان جهانی بهداشت، همکاری علمی پژوهشی برای یافتن منشاء کروناویروس جدید، دارو و واکسن و همچنین شناسایی مبتلایان را با کشورهایی که شیوع این ویروس در آنها وضعیت وخیمی دارد، گسترش داده؛ تا همه بتوانند از طریق اشتراک داده و اطلاعات علمی پژوهشی، راهبردی برای رویارویی با شیوع این ویروس ایجاد کنند و با استفاده از خرد و نیروی خود را برای ایجاد جامه بشری با سرنوشت مشترک فداکاری کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید