CRI Online
 

درس دوم تشکر و عذرخواهی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:38:56        cri

گفتگوی دوم :

( صدای شکستن شیشه )

A: 对不起

B:没关系

A: 对不起

B:没事儿

چ: متوجه شدی ؟

ت: بیشتر فهمیدم ، مرسی

چ:خوب ، قبل از شنیدن این دو گفتگو به صورت کامل پیشنهاد می کنم موضوع عمده درس امروز را دوره کنیم .

ت: عالیه ، شما بگوئید ، من دنبال می کنم

چ: تشکر به زبان چینی 谢谢

ت:谢谢

چ: یا 谢谢你

ت:谢谢你

چ: از شما بسیار تشکر می کنم ، در زبان چینی 非常感谢

ت:非常感谢

چ: جواب می شه گفت : 不用谢

ت: 不用谢

چ: یا می شه گفت : 没事儿

ت: 没事儿

چ: ببخشید به زبان چینی چه می گوید ؟

ت: 对不起

چ: خوب ، دو بخش گفتگو را بشنویم >

گفتگوی اول :

李:非常感谢

王:不用谢

گفتگوی دوم :

A: 对不起

B:没关系

A: 对不起

B:没事儿

چ: خوب ، قبل از پایان برنامه امروز ، لطفا به دانستنی های فرهنگ چین توجه کنید

دانستنیهای فرهنگ چین :

چینی هابه مهمانوازی معروفند ، برخورد آنان با مهمانان جالب توجه است یعنی آنها عمدتا با بهترین غذاها از مهمانان پذیرایی می کنند . میزبان برای پذیرایی مهمانان معمولا چند روز پیش کارهای آمادگی را آغاز می کند . گرچه غذای زیادی درست می کند اما خود میزبان باز می گوید سفره محتصر است چیزی نیست بخورید ، معذرت می خواهم و به این شیوه احترام و اهمیت به مهمانان را ابراز می کنند .

چ: قبل از پایان برنامه یک پرسش ساده برای شما داریم .دوستان آیا می دانید در زبان چینی " ببخشید " چطور گفته می شود ؟

ت: تنها یک جواب شما برای ما کافی است و البته اگر جواب را می دانید ، لطفا برای ما ایمیل کنید . نشانی الکترونی ما : per@cri.com.cn

سئوال امشال را تکرار میکنم ، به بخشید به چینی چه گفته می شود ؟

اگر بخواهید با موضوعات بیشتری در این برنامه آشنا شوید ، لطفا به سایت ما رجوع کنید : Persian.cri.cn

از توجهات شما به برنامه آموزش زبان چینی با عنوان هر روز زبان چینی تشکر می کنم . خدانگهدار.


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید