جنون قطار تابستانی!
2024/07/10 15:48:47

قطارهای گلوله ای در زیر آسمان شب در ایستگاه قطار در نانجینگ، استان جیانگ سو در شرق چین خیره می شوند و برای سفر تابستانی 62 روزه که از دوشنبه آغاز شد، نیرو می گیرند. انتظار می رود چین در طول شلوغی سفرهای تابستانی شاهد 860 میلیون سفر ریلی باشد که معمولاً فصل شلوغی برای شبکه راه آهن این کشور است زیرا دانشجویان کالج به خانه باز می گردند و تقاضای حمل و نقل به دلیل بازدید و سفر خانواده ها افزایش می یابد.

  • 2024/07/10 15:48:47
  • GMT+08:00
  • /