پل لونگ تان رودخانه یانگ تسه
2024/07/10 12:46:36

پروژه پل لونگ تان رودخانه یانگ تسه که مدت ها مورد انتظار بود، به مرحله نهایی ساخت و ساز در شهر یی جنگ، استان جیانگ سو در شرق چین می رود. این پل دو طرفه و شش بانده دارای سرعت طراحی شده 100 کیلومتر در ساعت و طول کل 4925 متر است.

  • 2024/07/10 12:46:36
  • GMT+08:00
  • /