روند الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآمد
2024/07/10 10:07:39

اتحادیه اروپا روند الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا را به دلیل تصویب قانونی علیه سازمانهای غیردولتی وابسته به کشورهای خارجی به حالت تعلیق درآورد.

پاول هرچینسکی، سفیر اتحادیه اروپا در گرجستان روز سه شنبه اعلام کرد که روند الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآمده است.

این تصمیم به دلیل تصویب قانونی در مجلس گرجستان صورت گرفت که بر اساس آن دولت کنترل بیشتری بر نهادهای غیردولتی که از کشورهای خارجی کمک می گیرند، دارد.

بر اساس این قانون که در اردیبهشت ماه به تصویب پارلمان رسید، مقرر کرده نهادهای غیردولتی که بیش از 20 درصد از درآمدشان از خارج کشور تامین می‌شود موظف به پاسخگویی در برابر دولت هستند. طراحان این قانون شفافیت بیشتر را دلیل طرح آن عنوان می‌کنند. 

  • 2024/07/10 10:07:39
  • GMT+08:00
  • /