اتوبوس بدون سرنشین در میان یانگ
2024/07/09 15:42:00

در مجموع 19 اتوبوس بدون سرنشین اخیراً در میان یانگ، استان سیچوان در جنوب غربی چین، کار آزمایشی خود را آغاز کردند و به عموم مردم سفرهای رایگان را ارائه کردند. این شهر همچنین انواع دیگری از #وسایل نقلیه بدون سرنشین را که برای تحویل، خرده فروشی، جارو کردن خیابان ها و گشت شهری در نظر گرفته شده است، مستقر می کند.

  • 2024/07/09 15:42:00
  • GMT+08:00
  • /