اساس همزیستی تمدن‌ها: تأثیر سازمان همکاری شانگهای در تعاملات فرهنگی
2024/07/05 10:36:12

سازمان همکاری شانگهای (SCO) از الگوهای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترویج همزیستی میان تمدن‌های مختلف و احیای دوستی همیشگی مردم را ایجاد کرده است، یک قدم مثبت و مهم به سوی تعاملات فرهنگی و تبادلات بین‌المللی است. این سازمان، با تشویق به همکاری‌ها و تبادلات میان کشورهای عضو، به تعزیز تفاهمات فرهنگی و ارتباطات میان مردم کمک می‌کند. این اقدامات می‌تواند به تحکیم هماهنگی و تعامل درون منطقه‌ای، و نیز ترویج همزیستی بین تمدن‌های مختلف منجر شود. ادامه این الگوهای همکاری و احیای دوستی همیشگی میان مردم کشورهای شش عضو این سازمان اهمیت بسیار دارد و می‌تواند به تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. در نهایت، این نوع همکاری و تعاملات به ترویج ارتباطات فرهنگی و تقویت دوستی و احترام متقابل میان مردم مختلف جهان کمک می‌کند.

چین به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای (SCO)، نقش بسیار مهمی در تقویت گفتگو و تبادل تمدن ایفا می‌کند. یکی از اهداف اصلی این سازمان، تقویت تبادلات و همکاری فرهنگی بین کشورهای عضو است. این کشور با داشتن یکی از قدرتمندترین فرهنگ‌های جهانی، می‌تواند نقش بسیار موثری در این راستا ایفا کند.

با حضور این کشور در SCO، فرصت‌هایی برای آشنایی با فرهنگ و سنت‌های چینی فراهم شده و می‌تواند از تجربیات خود در این زمینه استفاده کند و با دیگر کشورهای عضو این سازمان به اشتراک گذاری فرهنگ و تمدنش بپردازد. این تبادلات فرهنگی به تقویت همبستگی و تعامل میان کشورها منجر می شود و اهداف صلح‌طلبی و همکاری در منطقه را محقق می کند.

بنابراین، نقش چین در تقویت گفتگو و تبادل تمدن با حضور در سازمان شانگهای بسیار مهم است و تعزیز همکاری و تبادلات فرهنگی بین کشورها را پیش رو دارد.

چرا که نقش مثبتی که سازمان همکاری شانگهای در ترویج همزیستی بین تمدن‌های مختلف دارد، بسیار مهم و قابل توجه است. این سازمان به عنوان یک نهاد منطقه‌ای و بین‌المللی، با تشویق به همکاری و تبادل فرهنگی بین کشورها، به تقویت دوستی‌ میان مردم و تقویت هماهنگی در ارتباطات بین‌المللی کمک می‌کند. این اقدامات به تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی کمک می کنند. از این منظر، نقش سازمان همکاری شانگهای در ترویج همزیستی میان تمدن‌های گوناگون و احیای دوستی همیشگی مردم همه کشورها بسیار پربار و ارزشمند است.

اگر چه روحیه سازمان همکاری شانگهای (SCO) بر پایه همکاری و تعامل بین کشورها در زمینه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی استوار است اما بر تبادلات فرهنگی و تمدنی نیز تاکید دارد. این سازمان یک پلتفرم چند جانبه است که کشورهای عضو آن در افزایش تعاملات اقتصادی و امنیتی، ترویج صلح و استحکام منطقه ای سهم دارند. هدف اصلی SCO ایجاد یک محیط پایدار و مطمئن برای همه کشورهای عضو و ارتقاء همکاری های اقتصادی و امنیتی در منطقه آسیا است. سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک نهاد بین المللی موثر با اعضایی چون چین، روسیه، ایران، هند و پاکستان، توانایی تسهیل مذاکرات و تعاملات بین کشوری را دارا است. از طرفی، تقویت این سازمان به منظور تقویت نقش و تأثیر آن بر روابط اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در آسیا و جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز می‌تواند تبدیل به یک فرصت بزرگ برای تعامل و همکاری فعال این کشور با کشورهای منطقه و همچنین با سایر کشورهای عضو شود. ایران، به عنوان یک عضو جدید، می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت و همکاری منطقه‌ای ایفا کند، بخصوص با توجه به نقش استراتژیک و مکان جغرافیایی خود.  همچنین با فعالیت در چارچوب سازمان و شرکت در گفتگوها و تبادلات، به ترویج صلح، ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک می‌کند.

حال اینکه از طریق همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با کشورهای دیگر عضو سازمان، ایران می‌تواند به تعزیز همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ترویج هماهنگی و همزیستی بین تمدن‌ها کمک کند. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نشان از تعهد به تعامل سازنده و مشارکت در فرآیندهای منطقه‌ای و بین‌المللی است و زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک، تبادلات فرهنگی و ترویج دیپلماسی فرهنگی می شود.

نویسنده: دکتر عبدالرضا عزیزی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ایران

مطالب نوشته شده در این مقاله برگرفته از نظرات شخصی نویسنده است و موضع رسمی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین را منعکس نمی‌ کند.

  • 2024/07/05 10:36:12
  • GMT+08:00
  • /