حضور رهبر چین در کنفرانس گرامیداشت هفتادمین سالگرد انتشار اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز
2024/06/25 10:33:23

هوا چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین خبر داد که امسال مصادف با هفتادمین سالگرد انتشار پنج اصول همزیستی مسالمت آمیز بوده و چین از 28 ژوئن مجموعه ای از برنامه های گرامیداشت هفتادمین سالگرد انتشار پنج اصول همزیستی مسالمت آمیز را در پکن برگزار خواهد کرد . وی از این گفت که شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین در کنفرانس گرامیداشت شرکت و سخنرانی مهمی ایراد خواهد کرد.

  • 2024/06/25 10:33:23
  • GMT+08:00
  • /