برداشت چای در «بادونگ»
2024/06/24 16:32:58

در حالی که بهار جای خود را به تابستان می دهد، چایکاران شهرستان بادونگ استان هونان در مرکز چین، با شادمانی در حال چیدن محصول چای خود هستند. 

  • 2024/06/24 16:32:58
  • GMT+08:00
  • /