نخستین آزمایش موشک قابل استفاده مجدد چین برای برخاست و فرود عمودی 10 کیلومتر
2024/06/24 11:31:41

در روز شنبه 23 ژوئن (3 تیر) اولین آزمایش برخاست و فرود عمودی موشک قابل استفاده مجدد چین برای ارتفاع 10 کیلومتری در مرکز پرتاب ماهواره «جیو چوان» در شمال غربی چین انجام داد.

این آزمایش بزرگترین پرواز عمودی برخاست و فرود یک موشک قابل استفاده مجدد است که تاکنون در چین انجام شده و در عین حال، اولین موتور تولید داخل چین با سوخت اکسیژن مایع و متان و با قابلیت های رانش متغیر در پرواز برگشت به 10 کیلومتر در آن استفاده شده است.

موفقیت این آزمایش چندین فناوری حیاتی از جمله یکپارچگی ساختاری موشک، ناوبری با دقت بالا و مکانیسم‌های بافر فرود را تأیید می‌کند. این پیشرفت‌ها راه را برای اولین پرواز برنامه‌ریزی شده یک موشک حامل قابل استفاده مجدد با قطر 4 متر در سال 2025 هموار خواهد کرد.

  • 2024/06/24 11:31:41
  • GMT+08:00
  • /