بیمارستان قطارها
2024/06/24 10:29:16

پایگاه تعمیر و نگهداری قطارهای سریع السیر «تیان‌فو» به مساحت حدود 139 هکتار روز جمعه در شهر چنگدو، مرکز استان سیچوان در جنوب غربی چین به بهره برداری رسید. این پایگاه می تواند روزانه کار تعمیر و نگهداری 90 قطار چند واحدی را به انجام برساند. 

  • 2024/06/24 10:29:16
  • GMT+08:00
  • /