ادامه بهبود اقتصاد چین در ماه مه
2024/06/18 10:42:43

داده های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین نشان داد که اقتصاد چین در ماه مه به بهبود ادامه داد، تولید صنعتی به طور پیوسته رشد کرد و هزینه مصرف خانوارها به طور قابل توجهی افزایش یافت.

در ماه مه ارزش افزوده صنعتی که یک شاخص مهم اقتصادی است نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد افزایش یافت. تولید تجهیزات و تولید با فناوری پیشرفته در ماه گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته‌اند و به ترتیب 7.5 و 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

لیو آی هوا، سخنگوی اداره ملی آمار چین گفت که اقدامات ارتقای تجهیزات صنعتی اعلام شده در ماه مارس به تدریج اجرا خواهد شد تا انگیزه ای به تولید صنعتی بیافزاید.

لیو جی چین، محقق ارشد موسسه تحقیقات مالی چونگ یانگ دانشگاه ژن‌مین چین گفت: این داده ها نشان می دهد که اقتصاد چین در حال بهبود و توسعه اقتصادی چین در مسیر درستی برای دور جدیدی است.

  • 2024/06/18 10:42:43
  • GMT+08:00
  • /