انتقاد از سیاست حمایتگرانه اروپایی/ کارشناس آلمانی: حمایت گرایی اقدام اشتباهی برای مقابله با صنعت خودروهای الکتریکی چین است
2024/06/17 15:21:01

یک کارشناس خودروهای الکتریکی آلمانی روز یکشنبه 16 ژوئن عنوان کرد : حمایت گرایی رویکرد اشتباهی برای مقابله با رشد صنعت خودروهای الکتریکی چین است و به منافع خودروسازان اروپایی آسیب می رساند.

فردیناند دودنهوفر، مدیر مرکز تحقیقات خودرو (CAR) در بوخوم، آلمان، در مصاحبه اخیر با خبرگزاری شین هوا هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا بر خودروهای الکتریکی چینی فروخته شده در اتحادیه اروپا تعرفه های بیشتری وضع کند، کشورهای اروپایی بازنده خواهند بود.

این کارشناس بر آن است که پس از جدا شدن، خودروسازان اتحادیه اروپا به طور مستقیم در چین سرمایه گذاری خواهند کرد که چین دارای فناوری و قابلیت های نوآوری پیشرو است. او قاطعانه معتقد است که خودروسازان آلمانی به عنوان شرکت کنندگان جهانی، به "همکاری قوی" با چین ادامه خواهند داد.

فردیناند دودنهوفر اخیراً سفر خود به چین را به پایان رسانده است. او عمیقاً تحت تأثیر سرزندگی و توسعه سریع صنعت خودروی چین قرار گرفت. توسعه سریع صنعت انرژی جدید چین، جهان را قادر می سازد تا با تغییرات آب و هوایی بهتر مقابله کند. همچنین مقیاس بازار خودروهای انرژی جدید چین به خودروسازان این کشور اجازه می دهد تا هزینه های تولید را کاهش دهند. این یک مزیت رقابتی است که خودروسازان اروپایی در حال حاضر از آن برخوردار نیستند.

طبق اعلام فدراسیون حمل و نقل و محیط زیست اروپا، حدود 20 درصد (یعنی 300هزار دستگاه) خودروی تمام الکتریکی فروخته شده در اتحادیه اروپا در سال گذشته در چین ساخته شده است.

  • 2024/06/17 15:21:01
  • GMT+08:00
  • /