«بانک جهانی» پیش بینی رشد اقتصادی چین را ارتقاء داد
2024/06/15 14:33:10

«بانک جهانی» جمعه 14 ژوئن (25 خرداد) جدیدترین «گزارش مختصر درباره اقتصاد چین» را منتشر کرد.

«لیو جائو چین» خبرنگار رسانه چینی در این باره با «الیتزا میلوا» اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور چین گفت‌وگو کرد.

خانم میلوا اظهار داشت: تا به حال، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 میلادی 4.8 درصد بوده که در مقایسه با پیش بینی ماه دسامبر سال 2023 میلادی 0.3 درصد ارتقاء یافته است. با توجه به پایدارتر شدن تقاضای خارجی، اقتصاد چین در سه ‌ماهه اول به دلیل تقویت صادرات، بهبود یافته است.

اخیراً، بسیاری از نهادهای بین‌المللی پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای چین ارتقاء داده‌اند که نشانگر اعتماد جامعه جهانی به اقتصاد چین است و این با عملکرد اقتصادی چین در سال جاری ارتباط مستقیم دارد.

  • 2024/06/15 14:33:10
  • GMT+08:00
  • /