«بادالینگ» نورانی
2024/06/11 20:24:52

نورهای درخشان، شکوهی ویژه به بخش «بادالینگ» از دیوار بزرگ چین در نزدیکی شهر پکن بخشیده‎‌اند و موجب ایجاد یک تضاد زیبا بین منظره  این #اثر فرهنگی در طول شب و روز شده‎اند. بادالینگ از ماه آوریل برای تورهای شبانه باز است و این وضعیت تا اکتبر ادامه دارد.

  • 2024/06/11 20:24:52
  • GMT+08:00
  • /