تأکید رئیس جمهور شی جین پینگ بر بهبود سیستم شرکت‌های مدرن با ویژگی‌های چینی
2024/06/11 20:54:16

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین روز سه شنبه 11 ژوئن بر لزوم تلاش برای بهبود سیستم شرکت‌های مدرن با ویژگی‌های چینی و ایجاد یک محیط باز رقابتی جهانی برای نوآوری‌های علمی و فناوری تاکید کرد.

دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین این اظهارات را هنگام ریاست پنجمین جلسه کمیسیون مرکزی برای تعمیق اصلاحات کلی در بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بیان کرد.

در این جلسه دستورالعمل‌هایی درباره بهینه‌سازی سیستم شرکت‌های مدرن با ویژگی‌های چینی، حفاظت از درآمد کشاورزان و تولیدکنندگان غله، بهبود مکانیسم‌های جبران خسارت در مناطق عمده تولید غلات و ایجاد یک محیط باز رقابتی جهانی برای نوآوری‌های علمی و فناوری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

رئیس جمهور شی همچنین بر ضرورت تقویت رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست، بهبود مدیریت شرکت‌ها و ارتقای سطح آنها برای ایجاد یک سیستم شرکتی مدرن با مسئولیت‌های مشخص و مدیریت مؤثر برای پرورش بیشتر شرکت‌ها در کلاس جهانی تاکید کرد.

او گفت که باید برای ایجاد انگیزه کشت غلات در کشاورزان و برانگیختن اشتیاق دولت‌های محلی برای تقویت تولید غلات در جهت تضمین امنیت غذایی کشور تلاش کرد.

رئیس جمهور چین گفت که تسریع نوآوری از طریق گشایش امری ضروری است و خواستار گشایش در بخش فناوری، ایجاد یک سیستم نوآوری جهانی و مشارکت فعال در نوآوری جهانی شد.

در این جلسه علاوه بر لی چیانگ، وانگ هونینگ و تسای چی، همه اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و معاونان کمیسیون مرکزی برای تعمیق اصلاحات کلی حضور داشتند.

  • 2024/06/11 20:54:16
  • GMT+08:00
  • /