فرمان شی جین پینگ برای اجرای إصلاحات «مقررات حسابرسی ارتش»
2024/06/11 20:51:33

شی جین پینگ، رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین اخیراً فرمانی را برای اجرای إصلاحات جدید «مقررات حسابرسی ارتش» امضا کرد که از اول ژوئیه ۲۰۲۴ اجرایی می شود.

این مقررات به طور کامل اندیشه شی جین پینگ در مورد قوی سازی ارتش را به اجرا می‌گذارد، به طور فعال با موقعیت های جدید، وظایف جدید و الزامات جدید پیش روی چین سازگاری دارد و به طور سیستماتیک الزامات کلی، اختیارات موضوعی، مکانیسم های فرآیندی و موارد مورد نیاز دیگر برای اجرای امور حسابرسی ارتش در عصر جدید را به سطح استاندارد می‌رساند و علاوه بر کمک به ایفای بهتر نقش خدمات نظارتی حسابرسی، در آن به تضمین توسعه باکیفیت دفاع ملی چین و توسعه نظامی کشور اهمیت بسیار داده شده است.

  • 2024/06/11 20:51:33
  • GMT+08:00
  • /