پلیکان‎های باغ وحش «چین لینگ »
2024/06/11 12:22:07

این پلیکان‌های سفید بزرگ جلوه باغ وحش چین لینگ شهر «شی آن» مرکز استان «شا آن شی» در شمال غربی چین را زیباتر کرده اند.

  • 2024/06/11 12:22:07
  • GMT+08:00
  • /