شلیل و هلوی تازه «یانگ جی»
2024/06/10 20:21:04

چیدن هلو و شلیل شیرین از باغ‌های روستای «یانگ جی» شهر «شین یانگ» استان «هه نان» در مرکز چین همیشه لذت‌بخش است.

  • 2024/06/10 20:21:04
  • GMT+08:00
  • /