تبلور روحیه رقابت‌ منصفانه چین در «گائوکائو»
2024/06/07 14:52:52

از روز جمعه، آزمون سراسری ورود‌ی دانشگاه‌های چین یا «گائو کائو» آغاز شد. امسال 13.42 میلیون نفر برای گائوکائو ثبت نام کردند که تعداد آنها نسبت به سال گذشته 510 هزار نفر افزایش یافته و در برخی از استان‌ها تعداد داوطلبان شرکت در آزمون با یک رکورد جدید سالانه همراه بوده است. به منظور حمایت از شرکت‌کنندگان گائوکائو، بسیاری از تمهیدات دقیق و مدبرانه در سراسر چین انجام شده که از آن جمله می‌توان به مدیریت حمل و نقل، غذا و اسکان، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، کنترل آلاینده‌های صوتی و موارد دیگر اشاره کرد و همه این تدابیر در جهت فراهم کردن بهترین شرایط برای شرکت‌کنندگان گائوکائو انجام می‌گیرد. برای حضور در آزمون گائوکائو، کل جامعه منابع و انرژی‌ بسیاری را به کار گرفته‌اند تا این داوطلبان جای درست خود در جامعه را پیدا کنند. در عین حال، این فرآیند نشانگر یک شیوه مراقبت از ارزشهای انسانی جامعه نیز هست که با بنیان‌های سنتی و اخلاقی چین گره خورده است.

گائوکائو یک آزمون حساس در زندگی هر فرد چینی و همچنین بخشی مهم از روند انتخاب نخبگان کشور است. امروزه، با پیشرفت سریع علم و فناوری و وضعیت پیوسته در حال تغییر جهان، مفهوم معنوی گائوکائو که خود را در رقابت منصفانه، تلاش برای پیشرفت و عزم قاطع برای خدمت به کشور نمایان می‌کند، در واقع بخشی مهم از روحیه رقابت‌پذیری چین را تشکیل داده است.

تبلور اصل رقابت منصفانه در گائوکائو یک تضمین بنیادی برای رقابت‌پذیری ملی چین است. سیستم گائوکائو از زمان آغاز برگزاری این آزمون، اصلاحات بسیاری را پشت سر گذاشته اما هدف آن برای ایجاد فضای یک رقابت منصفانه هرگز تغییر نکرده و تمام بهینه‌سازی‌های مداوم قوانین گائو‌کائو در جهت یک رقابت منطقی‌تر و منصفانه تر بوده است.

روحیه تلاش برای موفقیت در گائوکائو، نیروی محرکه بهبود رقابت‌پذیری ملی چین است. گائوکائو یک نظام ارزشی ایجاد کرده که در آن افتخار با تلاش و پیشرفت به دست می‌آید. این اندیشه مظهر نظام ارزش‌های اجتماعی در چین است که طی صدها سال شکل گرفته است. ضرورت ترویج این ارزش‌ها امروز همچنان إحساس می‌شود. با توجه به سپری شدن مرحله رشد پرسرعت توسعه اقتصادی در چین و تغییرات و دگرگونی‌های سریع چشم‌انداز بین‌المللی و نظم جهانی، اکنون چین به یک مقطع حساس رسیده است. تلاش برای ساختن یک آینده بهتر روندی است که به صورت عادی بیش از 13 میلیون نامزد گائوکائو و خانواده‌های آنها طی می‌کنند و در عین حال جوهره دستاوردهای خارق العاده جامعه چین در چند دهه گذشته را نیز به نمایش می‌گذارد. بدیهی است که این روحیه تلاش و سختکوشی تنها مختص به داوطلبان گائوکائو نیست.

آرمان گائوکائو در واقع آرمان ترغیب جامعه چین به امید و بالا بردن توان رقابت‌پذیری کشور است. با نگاهی به وضعیت چند سال گذشته چین می‌توان دید که راهبرد توسعه صنایع برتر و کلیدی به طور فزاینده در دانشگاه‌های چین تعمیم یافته و داوطلبان ورود به دانشگاه، در جهت رشد و بالندگی همزمان خود و کشورشان ترغیب می‌شوند؛ برای مثال، بسیاری از مشهورترین شرکت‌های فناوری پیشرفته در چین، از مدت‌ها پیش با همکاری دانشگاه برای رشته‌های مرتبط با زمینه‌های کاری خود در برخی از دانشگاه‌های مهم کشور یک «مسیر سریع» پرورش استعداد ایجاد کرده‌اند. داوطلبانی که امروز در جلسه آزمون حاضر می‌شوند، می‌توانند فردا پایه‌های صنایع فناوری پیشرفته چین در زمینه‌های مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، تراشه‌ها و هوش مصنوعی باشند. در واقع، این داوطلبان وظیفه‌ای مهم در بهبود رقابت‌پذیری ملی چین بر عهده خواهند داشت.

  • 2024/06/07 14:52:52
  • GMT+08:00
  • /