بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به میزان 25 واحد کاهش داد
2024/06/06 21:34:04

بانک مرکزی اروپا پنجشنبه شش ژوئن برابر 17 خرداد نرخ بهره را 25 واحد کاهش داد

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه تصمیم خود را اعلام کرد و طبق انتظارات نرخ های کلیدی (نرخ بهره) 25 واحد پایه کاهش داد. با این تصمیم، نرخ سود عملیات ریفاینانس اصلی به 4.25 درصد، نرخ تسهیلات وام نهایی به 4.5 درصد و نرخ سود تسهیلات سپرده به 3.75 درصد کاهش یافت.

  • 2024/06/06 21:34:04
  • GMT+08:00
  • /