نگاهی به قطب‌های لجستیکی در «گوانگ‌شی» از دریچه دوربین
2024/06/01 10:02:38

«گوانگ‌شی» طی سال‌های اخیر به دنبال فرصت‌های توسعه باز و اقیانوس‌محور بوده تا دستاوردهای بیشتری در ارتقای توسعه کیفی کسب کند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» ماه گذشته میلادی از بندر «فانگ‌چِنگ‌گانگ»، مرکز لجستیک هوشمند «نان‌نینگ»، منطقه حمل و نقل کانتینری «بندر راه‌آهن بین‌المللی نان‌نینگ»، ترمینال خودکار جابجایی کانتینر در بندر «چین‌جوئو»، نواحی صنعتی در نزدیکی بندر «چین‌جوئو» در منطقه خودمختار قوم جوانگ گوانگ‌شی (جنوب چین) گرفته است.

  • 2024/06/01 10:02:38
  • GMT+08:00
  • /